Cửa tự động hotline

cua tu dong

  • cua tu dong
  • cửa tự động
  • cong tu dong
  • cửa tự động

Tags: cửa tự động, cua tu dong, cổng tự động, cong tu dong, khóa khách sạn, cửa tự động bệnh viện

Cty Mỹ Á, VP đại diện phân phối và lắp đặt cửa tự động, cổng tự động cao cấp của Horton, Besam, Manusa, Rits-N, Nice tại Việt Nam.

Liên hệ: 090 367 1215

TS 01

Ref Navision  Ref Discription
    Slim Gate throughway 650/900: (left/right)
P07847-E side line frame master  
P07848-E side line frame slave  
P07850-E 2 glass panels 650 dim.300x600  
P07851-E 2 2 glass panels 650 dim.300x980  
P07872-E 2 glass panels 900 dim. 430x600  
P07849-E central frame (ONE piece price) 4960