Cửa tự động hotline

cua tu dong

  • cua tu dong
  • cửa tự động
  • cong tu dong
  • cửa tự động

Tags: cửa tự động, cua tu dong, cổng tự động, cong tu dong, khóa khách sạn, cửa tự động bệnh viện

Cty Mỹ Á, VP đại diện phân phối và lắp đặt cửa tự động, cổng tự động cao cấp của Horton, Besam, Manusa, Rits-N, Nice tại Việt Nam.

Liên hệ: 090 367 1215

TDD 03-01 Box tripod turnstile

Ref Navision  Ref
P07852-E TTD-03.1G finished lacqued steel (artificial stone top cover+antipanic folding arms included)
P07853-E TTD-03.1S finished stainless steel (artificial stone top cover+antipanic folding arms included)