Công tắc sử dụng bằng chân đặt ở gần sàn cho các phòng mổ & phòng thí nghiệm

Công tắc sử dụng bằng chân đặt ở gần sàn cho các phòng mổ & phòng thí nghiệm