Cửa trượt sập kín chuyên dùng phòng mổ

Cửa tự động chuyên dùng phòng mổ đảm bảo độ kín không khí nhờ vào tính năng độc đáo của nó. Nhiều phụ kiện lựa chọn thêm vầ ứng dụng và sử dụng để thích ứng với bất kỳ yêu cầu kín, sạch tiệt trùng, thẩm mỹ cho phòng mổ