Motor âm sàn cho cổng mở tự động - Italy

Motor âm sàn cho cổng mở tự động - Italy

Mô hình lắp đặt cổng mở motor âm sàn


Thông số kỹ thuật

Code

X-MT

MTPLEX

Electrical data

Power supply (Vdc)

24

Absorption (A)

5

5

Power (W)

120

120

Performance data

Speed (Rpm)

1,25

1,4

Torque (Nm)

250

250

Work cycle (cycles/hour)

60

80

Dimensional and general data

Protection level (IP)

67

Working temp. ( °C Min/Max)

-20 ÷ +50

Dimensions (mm)

235 x 206 x 96.5 h

390 x 322 x 194,5 h

Weight (kg)

6

11


Phụ kiện

 

.:: Một số sản phẩm khác